Transparencia alimentaria

Treball de fi de màster d’Administració i Govern Electrònic (Universitat Oberta de Catalunya – UOC)

Anàlisi de la transparència a les activitats de control i inspecció alimentàries. El dret de les persones a accedir a la informació pública, als documents que estan en poder de les administracions és relativament recent, ja que encara no han passat cinc anys des de l’entrada en vigor de la Llei 19/2013, de transparència.

Accedeix aquí al treball

La transparència facilita el seguiment de l’activitat dels càrrecs i empleats públics, permet saber en què i com s’utilitza els diners públics i dificulta que sorgeixin els conflictes d’interessos i la corrupció, que poden aparèixer en l’opacitat i el secret.

El present treball analitza el grau de transparència de les administracions de les comunitats autònomes de l’Estat espanyol en relació amb les activitats de la inspecció i control de la cadena alimentària.

Les administracions faciliten els documents interns (actes, informes …) relacionats amb les potestats d’inspecció i control? Les respostes són completes i congruents? S’al·leguen causes d’inadmissibilitat (protecció de dades personals, confidencialitat …)
que no són aplicables a la petició efectuada?

Poques administracions han facilitat la còpia de les actes d’inspecció. Per a una mateixa petició en uns casos es permet l’accés total i en altres s’invoquen límits poc motivats per denegar l’accés.

Accedeix aquí al treball

També et puc facilitar una guia de 4 passos perquè puguis accedir fàcilment a la informació pública sobre el control alimentari. D’aquesta manera milloraràs la teva confiança en la seguretat alimentària dels productes i establiments que visites.

Vols subscriure't per rebre les noves publicacions?

15 + 10 =