Transparencia alimentaria

SEGURETAT ALIMENTÀRIA A ESPANYA

Des d’aquesta pàgina es pot accedir a les pàgines web sobre control oficial alimentari i la seguretat alimentària en les 17 comunitats autònomes, les 2 ciutats autònomes, les administracions locals i el Govern de l’Estat

Autoritats alimentàries a les comunitats autònomes

Aquí pots accedir a les pàgines web de les diferents autoritats sanitàries de les comunitats autònomes, ciutats autònomes i gobern de l’Estat.

Ajuntaments amb competències en seguretat alimentària

Aquí trobaràs les pàgines web dels ajuntaments amb competències en seguretat alimentària