Transparencia alimentaria

¿Vols ser inspector de sanitat? Quant cobraré? He d’estudiar veterinària? La seguretat alimentària a Espanya – Dades del control oficial – primera part

Si us interessa dedicar-vos a la inspecció sanitària dels aliments i els llocs on s’elaboren, pot ser que us interessi saber quina titulació has de tenir i el salari que rebràs.

Les retribucions són un bon punt de partida, encara que també hi ha diferències en altres aspectes del control alimentari oficial. Trobaràs els millors salaris al País Basc, Extremadura i Canàries.

El control de la seguretat alimentària a Espanya és una competència delegada de l’Estat als governs autonòmics, amb alguna excepció a determinats ajuntaments.

En aquesta taula pots veure les retribucions anuals, actualitzades l’any 2023, que es reben a les comunitats autònomes.

CC AARETRIBUCIÓN ANUAL
PAÍS VASCO  56.762,68 €
EXTREMADURA  49.511,49 €
CANARIAS  45.880,80 €
ANDALUCÍA  43.720,78 €
GALICIA  42.723,65 €
C. DE MADRID  42.097,62 €
CANTABRIA  41.882,11 €
CATALUNYA  41.337,14 €
ARAGÓN  41.030,12 €
P. ASTURIAS  40.217,84 €
R. DE MURCIA  40.067,20 €
LA RIOJA  39.374,39 €
CASTILLA – LA MANCHA  35.788,98 €
CASTILLA Y LEÓN  33.813,14 €
BALEARES  33.300,81 €
C. VALENCIANA  32.897,66 €

Taula: Les dades de la taula estan actualitzades amb els increments retributius que s’han aplicat a data 31-12-2023

Les persones encarregades del control oficial són personal funcionari i segons la comunitat on treballin tindran una categoria i sou diferents.

La titulació de llicenciat o grau en veterinària és el requisit a la majoria dels governs autonòmics. Des de fa molts anys la professió veterinària és la titulació exigida, principalment per a la inspecció dels establiments que elaboren productes d’origen animal. L’altra titulació que predomina en la inspecció i control alimentari és Farmàcia. En els últims anys s’hi han incorporat altres titulacions, com química, biologia i ciència i tecnologia dels aliments, entre d’altres.

La titulació veterinària continua sent requisit necessari per a la inspecció de carns fresques, escorxadors i sales d’especejament.

Aquí pots veure, com es distribueixen les diferents titulacions a les comunitats autònomes.

A la taula següent es pot veure el nivell assignat als inspectors en la relació de llocs de treball del personal funcionari de cada comunitat. Tots pertanyen al grup 1 de titulats superiors, però amb diferències al nivell:

CCAANivel
Andalucía25
País Vasco25
C. de Madrid24
Canarias24
Cantabria24
Extremadura24
Galicia24
R. de Murcia24
Castilla-la Mancha23
Aragón22
C. Valenciana22
Castilla y León22
Cataluña22
Islas Baleares22
La Rioja22
P. de Asturias22
Navarra

A continuació, mostraré unes dades de l’Informe anual del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria en España de l’any 2019, Des del 2011 que es publiquen informes anuals. Les dades analitzades són del 2019, ja que és anterior a l’inici de la pandèmia i pot ser un bon any per analitzar les dades que no estaran afectats per la gestió de la pandèmia.

Les dades del 2019 mostren els objectius marcats pel Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) 2016-2020. Aquest pla és el document que descriu els sistemes de control oficial a llarg termini de tota la cadena alimentaria a Espanya, des de la producció primària fins als punts de venda al consumidor final.

L’informe anual és una obligació que exigeix ​​la Comissió Europea als 27 estats membres. Les dades del mostreig recullen les dades globals d’Espanya. He intentat anar una mica més en profunditat per mostrar les dades desagregades per comunitats autònomes.

 

Quants establiments estan a càrrec de cada inspector?

Per comunitats, tenim les Illes Canàries i Aragó, amb una càrrega més baixa d’establiments per inspector. A Aragó a cada inspector li correspón el control de 83 establiments i a Canàries, 13 establiments per inspector.

Al rang superior, tenim les Illes Balears amb 504 establiments per inspector i la Regió de Múrcia amb 461 establiments per inspector.

CCAA

Establecimientos/inspector
Illes Balears504
R. de Murcia461
Cantabria439
País Basc419
Galicia343
C. de Madrid337
P. de Asturias293
C. Valenciana254
Navarra241
La Rioja182
Andalucía160
Castilla-la Mancha114
Extremadura107
Castilla y León106
Catalunya104
Aragó83
Canàries13
Establecimientos por inspector

Quina és la càrrega de treball? Quantes inspeccions es fan?

A Espanya, l’any 2019, es van fer 465.422 inspeccions als 568.998 establiments alimentaris registrats al Registre General Sanitari i als diferents registres autonòmics.

Es van fer totes les inspeccions programades? La resposta depèn de la comunitat autònoma. A Castella-la Manxa i a les Illes Balears es van fer el 100% de les inspeccions que es van programar. Per la cua destaquen els governs de Canàries i Cantàbria, que van fer el 49% i el 51% de les inspeccions programades.

Per què hi ha tanta disparitat entre comunitats? Algunes de les raons per les quals no s’ha complert la programació, segons publica l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN), al seu informe anual del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) de l’any 2019, han estat:

– Manca de disponibilitat de recursos humans i tècnics

– Canvis, cessaments i altes d’activitat d’establiments

– Priorització d’altres activitats de control no programades, com l’atenció a les alertes alimentàries

– Activitats de control relacionades amb l’exportació i l’emissió de certificats

Caldria preguntar-se si tots incompliments de la programació es deuen a les raons anteriors.

L’expedició de certificats d’exportació o les inspeccions per a l’autorització d’aquests establiments segur que absorbeixen una gran càrrega de treball dels inspectors. També la priorització d’altres activitats de control no programades, com ara les visites de comprovació de la resolució d’incompliments. No obstant això, cal recordar que la legislació vigent obliga que aquestes activitats no programades siguin finançades mitjançant taxes que ajudarien a finançar aquests costos addicionals.

Quines comunitats autònomes són més cumplidores amb allò programat?

Tenim Castella-la Manxa, Balears, País Basc, la Rioja, Andalusia, Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana amb un percentatge de compliment superior al 90%.

CCAATotal inspeccionesProgramadasProgramadas realizadasRealizadas/programadas
Castella-la Manxa98.05276.44376.443100%
Illes Balears6.7422.1752.175100%
País Basc12.6339.2779.12498%
La Rioja5.2564.1064.00097%
Andalucia54.63652.18348.05792%
Castilla y León35.49836.39233.34492%
C. Valenciana70.19872.52066.05391%
Extremadura18.06516.23514.40389%
Galicia24.82517.85815.75688%
Navarra5.0795.8184.79582%
R. de Murcia7.0313.5622.86480%
P. de Asturias8.1447.9046.00776%
C. de Madrid29.77229.58921.65373%
Aragón40.62738.28327.73872%
Catalunya30.19923.72514.22860%
Cantabria7.04410.8005.52451%
Canarias11.62110.6985.21349%

Pel rang inferior tenim les comunitats de les Canàries, Cantàbria i Catalunya, amb el 49%, 51% i el 60% de compliment de les inspeccions programades.

Podríem pensar que aquestes tres comunitats tenen un nivell tan baix de compliment de la programació perquè tenen moltes inspeccions no programades.

Veiem que les Canàries i Catalunya tenen, efectivament, una proporció d’inspeccions no programades sobre el total d’inspeccions superior al 50%. Canàries el 55% i Catalunya el 53%.

Però sorprèn que les Balears amb el 100% de compliment de la programació, també sigui la comunitat amb la proporció més gran d’inspeccions no programades sobre el total, el 68%.

A la taula següent es mostren les inspeccions  que no estaven programades:

CCAATotal inspeccionesNo programadas realizadasNo programadas/Total inspecciones
Illes Balears6.7424.56768%
R. de Murcia7.0314.16759%
Canarias11.6216.40855%
Catalunya30.19915.97153%
Galicia24.8259.06937%
Castilla-la Mancha98.05231.60932%
Aragón40.62712.88932%
País Vasco12.6333.50928%
C. de Madrid29.7728.11927%
P. de Asturias8.1442.13726%
La Rioja5.2561.25624%
Cantabria7.0441.52022%
Extremadura18.0653.66220%
Andalucía54.636657912%
Castilla y León35.4982.1546%
C. Valenciana70.1984.1456%
Navarra5.0792846%
Porcentaje de inspecciones no programadas sobre el total de inspecciones
CONCLUSIONS

La informació mostrada aquí ha estat facilitada per l’Agència de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) a partir d’una sol·licitud d’accés a informació pública mitjançant la legislació sobre transparència.

La informació sobre les retribucions del personal inspector ha estat facilitada pels governs autonòmics, excepte la Comunitat Foral de Navarra que no ha facilitat aquesta informació.

Les dades mostren una gran disparitat als resultats del control alimentari entre les diferents comunitats autònomes. En el grau de compliment del programa de control oficial, a la ràtio del nombre d’establiments per inspector, a les retribucions i al nivell que ocupen els inspectors en la relació de llocs de treball, des del nivell 22 al 25, per a una mateixa funció inspectora.

Des de l’aplicació del primer programa de control de la cadena alimentària 2007-2010 i del primer informe anual del 2011 fins als resultats del 2019, han passat prop de 10 anys i les dades entre comunitats són dispars.

En publicacions posteriors analitzaré altres dades del control alimentari del 2019.

Segueix-me a LinkedIn

Pots subscriure't per rebre els articles que publico

15 + 8 =