Transparencia alimentaria

Política de protecció de dades

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals, pel qual es deroga la directiva 95 /46/CE (d’ara endavant, RGPD), de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE) i de la Llei orgànica 3/2018 , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPDGDD), garanteixo la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que em proporcionin, d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades de caràcter personal que es recullen a través dels formularis d’aquest espai web oa partir de missatges de correu electrònic dirigits a info@transparenciaalimentaria.com són utilitzades per contestar les consultes o sol·licituds d’informació o per a la subscripció per rebre notícies.

Les dades, nom i adreça de correu electrònic, s’incorporen a un fitxer, adoptant les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell , de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: info@transparenciaalimentaria.com

Finalitat del tractament de les dades personals:
Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?
A www.transparenciaalimentaria.com tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web: www.transparenciaalimentaria.com  , amb les finalitats següents:
1. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a la pàgina web
3. Remetre notícies o informació sobre noves publicacions al bloc

Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió.